WEBINAR: 3 tillfällen om framgångsrik budgetlös styrning

I höst bjuder Ekan Management in till ett antal kostnadsfria webinar tillsammans med Beyond Budgeting Round Table:

  • Webinar med Hempel – 29/10, 10:00 – 12:00
  • Webinar om Buurtzorg 5/11, 12:00 – 13:00
  • En introduktion i Beyond Budgeting 12/11, 13:00 – 16:00

Alla webinar kommer att hållas via Zoom. Om du är intresserad av att registrera dig på ett eller flera av dessa webinar, skicka ett mail till info@bbrt.org.

Webinar med Hempel

Första webinaret kommer att vara med det danska företaget Hempel som genomfört en framgångsrik Beyond Budgeting-resa, 29/10, 10:00 – 12:00.

Under webinariet kommer Hempel att dela med sig om sina tankar till att 1) initiera denna resa, 2) hur de övervann sina tidiga utmaningar och 3) hur de gick igång i mars med sin nya planeringsprocess.. Det har varit en intressant resa och webinaret kommer att ge en inblick i hur detta innovativa företag framgångsrikt implementerat Beyond Budgeting.

Webinar om Buurtzorg

Välkomna till ett webinar om Buurtzorg 5/11, 12:00 – 13:00.

Buurtzorg är en organisation som arbetar inom vården och ger brukare vad de behöver. Vården är en känslig och utmanande verksamhet, ändå har Buurtzorg lyckats övervinna detta genom att tillhandahålla exceptionell service genom självorganiserade team – i praktiken betyder det att endast ett fåtal personer anses vara chefer över vårdtjänstgrupperna. Med detta enkla men ändå effektiva koncept har Buurtzorg minskat sjukhusinläggningar med en tredjedel tillsammans med kortare sjukhusvistelser och 40% lägre kostnader. Detta är ett exempel på hur ett företag har kunnat förbättra tjänsteutbudet under extremt utmanande omständigheter, samtidigt minskat kostnaderna.

Introduktion till Beyond Budgeting

Välkomna att anmäla dig till en introduktion i Beyond Budgeting 12/11, 13:00 – 15:00 med styrelseordförande Bjarte Bogsnes.

Introduktionen är en årlig tradition och tidigare deltagare har varit personer från medlemsföretag som inte känner till eller vill ha en uppdatering av modellen och såväl som externa gäster. På grund av Covid-19 kommer vi att erbjuda en komprimeras till ett webinar på två timmar..

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk