Ramavtal inom Utveckling Chef och Medarbetare samt strategisk kompetensförsörjning

Nu är det statliga ramavtalet för Managementtjänster inom Utveckling chef och medarbetare samt strategisk kompetensförsörjning äntligen på plats. För Ekan Management innebär det att de har fortsatt möjlighet att vara leverantör till hela den statliga sektorn inom dessa spännande och viktiga områden.

Ekan Management går in i den nya avtalsperioden med stolthet över de många fina samarbeten och uppdrag som de hittills haft möjlighet att bidra inom. De ser med glädje fram emot att fortsätta arbetet med att vara med i de svenska myndigheternas utveckling mot tillit och värdeskapande samt ett gott ledar- och medarbetarskap.

Ekan Management har redan kavlat upp armarna och står redo att möta de utmaningar som inte minst pandemin bidrar till och som gör dessa utvecklingsfrågor och aktuellare än någonsin, genom många digitala omställningar.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk