Expert inom styrning och finansiella system stärker Ekan

Den 1 september började Katarina Sterley, senior managementkonsult, på Ekan Managements kontor i Stockholm. Katarina har över 20 års erfarenhet från arbete med processutveckling, kravställning, implementering och förvaltning av finansiella system. En av hennes främsta styrkor är att hon har en helhetssyn och en djup förståelse för hur styrning av ekonomiprocesser och applikationer bör hänga samman för att kunna ha en version av sanningen i de ekonomiska siffrorna. Katarina är en duktig föreläsare och förändringsledare som älskar att inspirera andra genom att arbeta och växa tillsammans.

Kerstin Ollesson, ansvarig affärsområde CFO-office

Vi fortsätter att satsa på CFO-Office i Stockholm. Katarina Sterley kompletterar vårt team med mycket gedigen erfarenhet av både processer och systemlösningar inom ekonomi och verksamhetsstyrning.

Katarina Sterley om att ansluta till Ekan:

Jag är oerhört entusiastisk till att börja på Ekan, att få vara en del av Ekan och alla fantastiska kollegor ser jag fram emot att göra skillnad tillsammans. Jag ser fram emot att få bidra till förändringsresor med fokus på CFO Office genom processförbättringar, rätt systemstöd och förändringsarbete. På så sätt kan förutsättningar skapas för att bli mer digitaliserad och det ger möjlighet att fokusera på rätt värdeskapande aktiviteter.