Nytt ramavtal Konsulttjänster ekonomi med Sollentuna kommun

Sedan 1 februari 2023 har Ekan Management ett nytt ramavtal med Sollentuna kommun. Avtalet gäller Konsulttjänster inom ekonomi, anbudsområde 1: Kommunövergripande analyser.

Det är med stor glädje vi ser fram emot att få bistå Sollentuna kommun i arbetet att forma morgondagens ekonomifunktion. Inte minst analyser där fokus ligger på kommunens effektivitet med utgångspunkt i ekonomiska aspekter. Detta kan avse såväl hela kommunens verksamhet som enskilda verksamhetsområden.

Ekan bidrar med mycket stor erfarenhet och förståelse för de möjligheter och utmaningar som finns för både förvaltningar och bolag i en kommun. Ekan har genomfört en lång rad uppdrag genom åren t ex analyser av hela eller delar av kommunens verksamheter i både förvaltningar och bolag, stödfunktioner, koncernorganisationer och kommunövergripande styrning.

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.