Nytt ramavtal med Stockholm Stad om att utveckla ledningsgrupper

Sedan 1 februari 2023 har Ekan Management ett nytt ramavtal med Stockholm Stad gällande Ledningsgruppsutveckling – KS2022-1313.

Det är med stor glädje vi ser fram emot att stödja Stockholm Stad i deras arbete att utveckla effektivt ledarskap i sin organisation. Ekan Management har gedigna program och metoder för att bidra i att forma kommunens ledarskap inför en framtid som ställer nya och föränderliga krav.

Tveka inte att kontakta Lena Helander vid frågor eller förfrågningar kopplat till avtalet.

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.