Nytt ramavtal om Ledningsgruppsutveckling med Stockholm Stad

Sedan 1 februari 2023 har Ekan Management ett nytt ramavtal med Stockholm Stad gällande Ledningsgruppsutveckling – KS2022-1313.

Det är med stor glädje vi ser fram emot att stödja Stockholm Stad i deras arbete att utveckla effektivt ledarskap i sin organisation. Ekan Management har gedigna program och metoder för att bidra i att forma kommunens ledarskap inför en framtid som ställer nya och föränderliga krav.    

Tveka inte att kontakta Lena Helander vid frågor eller förfrågningar kopplat till avtalet.