Senior spets för Ekans erbjudande mot innovation och automotive

Ekan Managements Göteborgskontor förstärktes i mars med den seniora managementkonsulten Fredrik Berglund.

Fredrik bidrar med värdefull erfarenhet och spetskompetens från automotive och den akademiska världen. Han kommer senast från en roll som ”Director Customer Solutions” på mjukvarubolaget Systemite. Innan dess har Fredrik varit innovationsrådgivare på bland annat Chalmers Innovation. Han har även en lång erfarenhet från olika chefs- och projektledarroller inom Automotive inriktat på verksamhetsutveckling inom projektledning, produktplanering, portföljhantering och produktutveckling.

Tidigare, så har Fredrik doktorerat inom produkt och produktionsutveckling vid Chalmers och har forskat på Systems Engineering och Technology Management.

På Ekan Management kommer Fredrik, utöver kunduppdrag, att vara med och utveckla Ekans affärer och samarbeten med våra kunder inom innovation och produktutveckling.

Hans-Owe Sjöö, affärsområdesansvarig Innovation, Produktion och Automotive

”Rekryteringen av Fredrik Berglund ger oss ytterligare spets inom ett antal av de områden våra kunder just nu prioriterar högst. Innovation och förmåga att utveckla mjukvarubaserade produkter och tjänster är en förutsättning för våra kunder att hålla sig konkurrenskraftiga.  Genom Fredrik ser vi att vi får ytterligare en konsult med den attraktiva egenskapen att kunna förvandla teori till handling och realisera kundernas visioner.”

Varmt Välkommen Fredrik!