The Budget Game Tour

Budgeten utgör ofta ett grundläggande styrmedel i en offentlig verksamhet. Den uppfattas av många som en garant för ordning och reda i resursfördelningen. Men budgeten leder i de flesta fall till att resurser förbrukas utan att skapa tillräckligt värde.

På Ekan Management menar vi att det är få saker i offentlig sektor som kostar så mycket och levererar så lite värde som budgetarbetet. Vissa uppfattar detta påstående som provocerande, men många andra har burit på denna tanke länge.

  • Vad är egentligen problemet med budgeten?
  • Vad är alternativet?
  • Är det ens möjligt att förändra synen på-, och arbetet med budgeten?

Vi ger oss ut på en liten turné under 2022 för att få möjlighet att diskutera detta och besvara dessa frågor. Turnén kallas för The Budget Game Tour. Vi kommer att besöka tre av de största mässorna inom offentlig sektor. Här kommer vi att duka upp ett spelbord i vår monter där vi bjuder in dig som deltagare. Vid spelbordet vill vi skapa intressanta diskussioner och insikter under lättsamma former – både för oss och dig som besökare. Ta chansen och besök oss!

Du hittar vår monter på:

Har du inte möjlighet att komma till bordet så är det bara att höra av dig!

Aktuellt