Konsulten i Almedalen 2019

Att besöka Almedalen kan vara en snårig djungel bland seminarier, föreläsningar och andra sorters event. Därför har vi på Ekan sammanställt en guide för dig som söker intressanta evenemang att gå på under veckan.

Måndag 1/7
8.15 | Fastighetsbolaget och digitaliseringen – hur ser planen ut?

Arrangör: Business Arena

Fastighetsbranschen börjar långsamt  förstå digitaliseringens framfart. Vilken digital handlingsplan har företagen idag, imorgon och i framtiden?

11.00 | Hur kan vi minska vårt klimatavtryck? Så gör Världens klimatstad

Arrangör: Uppsala kommun

70 procent av världens befolkning väntas bo i städer år 2050. Det medför stora miljö- och klimatutmaningar men också möjligheter. Tillsammans kan kommun, näringsliv och civilsamhälle bidra till en hållbar omställning genom att främja hållbara livsstilar i samarbete med engagerade medborgare.

Tisdag 2/7
7.30 | Dagens hälsa och vård – våra digitala utmaningar

Arrangör: Region Jönköpings län

Vården digitaliseras, behandling och stöd vid sjukdom sker via nätet. Invånare och patienter deltar digitalt och provtagningar sker hemma. Vilka konkreta utmaningar står vi inför? Hur ska Hälsa, vård och omsorgs arbetssätt förändras när servicen blir mer digital och möts hemma eller på resande fot?

08.00 | Hur får vi fler att resa hållbart?

Arrangör: Region Kronoberg, Region Jönköpings Län, Region Värmland, Energikontor Sydost, Västra Götalandsregionen, Energikontor Norra Småland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Karlstad kommun, Region Gotland, Energikontoren Sverige

Utsläppen från inrikes transporter (förutom inrikesflyg) ska minska med minst 70% senast 2030 jämfört med 2010. För att nå målen krävs både förändring i våra resebeteenden och utveckling av infrastruktur, fordon och drivmedel.

Onsdag 3/7
14.00 | Ett ökat behov av kreativa lösningar i samhället – vad krävs för att lyckas?

Arrangör: Berghs School of Communication

Behovet av innovation och kreativa lösningar är inte längre avgränsat till kommunikation och marknadsföring utan behövs i alla delar av företag, myndigheter och organisationer. Hur gör vi för att kommunicera och agera både kreativt, effektivt och engagerande i våra verksamheter?

16.00 | Hur kan AI påverka världen positivt?

Arrangör: Hewlett Packard Enterprise

Den oändliga mängden data, bättre algoritmer och modeller, och tillgången till kostnadseffektiv beräkningskraft betyder att AI inte längre är ett koncept utan en realitet.

Torsdag 4/7
8.00 | Digitalisering för ett smartare Sverige – med fokus på utmaningar och möjligheter

Arrangör: Nowa Kommunikation

Är du intresserad av samtal om hur den digitala transformationen kan utveckla samhället på ett smart och effektivt sätt? Då är Digidalen platsen för dig. Här möter du företag och organisationer som triggas av utmaningar och kan ta del av deras erfarenheter och visioner av utvecklingens potential.

9.00 | Hur kan data och datadriven innovation lösa våra samhällsutmaningar?

Arrangör: Dialogmakarna, Förnyelselabbet på SVID

Med en utveckling där antalet personella resurser i den offentliga sektorn minskar och våra välfärds- och samhällsutmaningar ökar måste vi tänka och göra nytt. Öppna data kan vara en viktig resurs för att stimulera nya innovativa lösningar. Men vilka utmaningar och vilka data ska prioriteras?