Almedalsbloggen 2017

Torsdag 2017-07-06

Onsdag kväll i Almedalsveckan 2017 och jag sitter på snabbfärjan tillbaka till fastlandet. Jag blickar tillbaka på tre intensiva och intressanta dagar. Jag är trött i fötterna, påfylld och fullmatad i alla sinnen. Under dagarna har jag tagit del av en bråkdel av de drygt 4000 seminarier som Almedalsprogrammet bjuder på. Jag har lyssnat på föredrag om innovationer i vården och framtidens sjukvård och e-hälsa. Jag har fördjupat mig i inriktningen för den offentliga upphandlingen och sett goda exempel på mer Innovativa upphandlingar från exempelvis Nacka kommun.

Under årets Almedal har jag dock främst tagit chansen att fördjupa mina kunskaper om flera av de kunder jag arbetar med. Kunder som är politiskt styrda organisationer. Det har varit förmånligt att få möjlighet att se och lyssna till ministrar och generaldirektörer som tillsammans belyser något viktigt uppdrag som myndigheten har. Ofta har myndigheternas viktigaste samarbetspartners också varit med och nyanserat bilden av uppdraget än mer. Plötsligt fylls myndigheternas uppdrag med mänsklig vilja, politisk ambition och entusiasm inför uppdraget. Samspelet mellan politiker och tjänstemän blir tydligt och den politiska styrningen och nytta den skapar i samhället fylls med liv och mening!

Dagarna har också inneburit oändligt med snabba spontana möten på olika platser i Visby; Donnersplats, Botaniska trädgården, Stora torget och inte minst i alla gator och gränder samt området runt själva Almedalen. Antalet möten med bekanta från både mitt professionella och privata liv har varit långt fler än vad jag möter i det lokala köpcentret en lördagsförmiddag efter löning.  Jag fascineras av den öppenhet och vilja till kontakt som präglar Almedalen. Alla man möter är inställda på att mötas och hälsa. Ingen tvekar att ropa namnet på den de ser i vimlet – alla förväntar sig det, stannar upp och möter den kontaktsökande med ett leende och ett varmt handslag.

Och trots vimlet och mängden av människor, de korta mötena och intensiva dagarna så har dagarna också inneburit stunder av insikt och kontakt. Nära möten där jag först samman av kollegor eller affärsbekanta som tycker att jag och en annan person har viktiga saker gemensamt. Möten som leder till en fördjupad diskussion och en överenskommelse om att höras när vardagen är igång igen.

Visbys gågator har varit avspärrade av stora kraftiga cementblock och betongkrukor maskerade till blomkrukor för att hindra attacker av illa sinnade element som vill förstöra och skrämma. Polisbilar och militärbilar för dagen i annan roll som polisbil och ett flertal poliser på gatorna skvallrar om att vi lever i en tid då öppenhet och tillgänglighet inte är en självklarhet. Att då få möjligheten att bara öppna en olåst dörr och smita in för att lyssna på ännu en minister i Sveriges regering känns som en oerhörd vinst för demokrati och öppenhet och det samhälle vi alla värnar. I år representerar Almedalsveckan mer än någonsin tillgänglighet till politiken och ett öppet och demokratiskt samhälle! Det är med ett oerhört glatt sinne jag nu lämnar Visby och Almedalsbubblan bakom mig vänder tillbaka till vardagen – många intryck, erfarenheter och kontakter rikare!

-Evelina Kambre Öberg, managementkonsult

 

Onsdag 2017-07-05

Fastighetsbranschen börjar ge svar

Med bygg- och fastighetsögon kan programmet för Almedalsveckan vid en första anblick faktiskt uppfattas som en aning frustrerande. Teman och frågeställningar verkar vara i stort sett samma som de senaste fem åren, blir det någon verkstad eller är det bara snack? Det är ju nämligen fortfarande stort fokus på snabbare byggande och fler bostäder men när seminarier och samtal väl drar igång visar det sig att det faktiskt händer en del i branschen, trots att de övergripande frågeställningarna fortsatt är desamma.

Ett exempel är ett ökat fokus på kundens behov och marknadens efterfrågan. Fler är intresserade av att bygga med varierande storlek, kvalitet, utformning och pris. Det är bra att branschen insett att det inte bara går att bygga massa Mercedes-lägenheter utan att utbudet behöver breddas för att tilltala fler målgrupper med olika förutsättningar och behov.

I syfte att korta ned tiden kring bostadsbyggande sker utveckling och effektivisering av handlingsplaner och markanvisningar. I Örebro kommun har ”Örebromodellen” implementerats och som syftar till att kraftigt minska handläggningstider, administration och beslut kring handlingsplaner och markanvisningar. Där byggs nu nya hus i en rasande fart och ytterligare förslag, en s.k. ”Örebromodell 2.0” testas för att skapa ökad dynamik i kommunens bostadsmarknad genom ökad blandning av hyresrätter och bostadsrätter.

Dessutom har Stockholmsmarknaden fått en skjuts kring sitt mål att fördubbla takten kring bostadsbyggandet genom en större grad av samverkan mellan aktörerna fastighetsbranschens ekosystem med hjälp av ”Stockholmshusen”. Genom en tät och tidig samverkan mellan stadsbyggnadskontor, entreprenörer och allmännyttiga förvaltningsbolag tillsammans med storskaligt produktionsfokus kan tiden från idé till färdigt hus drastiskt förkortas från 8 till 4 år.

Hastigheten är förmodligen inte så hög som många hoppats men det känns befriande att ovan nämnda exempel nu äntligen realiseras och potentialen kring vidare applicering är förhoppningsvis stor. Avslutningsvis kan vi konstatera att ämnet digitalisering fortsatt är ett av de hetaste ämnena i Almedalen i allmänhet och inom fastighetsbranschen i synnerhet. Till skillnad från tidigare nämnda ämnen saknas dock lösningsförslagen och kundfokuset. Strategierna och visionerna verkar finnas men konkreta förslag och goda exempel lyser med sin frånvaro.

Hur ser du på fastighetsmarknadens utmaningar?

-Rickard Törnblom, managementkonsult

 

Tisdag 2017-07-04

Igår började det på riktigt. Lördag och söndag är en skön och viktig upptakt om man har möjlighet att avsätta tid.  Almedalsveckan kräver förberedelse, både fysiskt och mentalt. Fysiskt då Visby är som ett litet San Francisco med sina backar och ovanpå det mängder av olika seminarier, på olika platser, som besökaren skall kryssa mellan. Mentalt för att här måste den mest vidsynt göra ett val.

Vad är då av intresse? Vad är det som samlar och tar vår tid i anspråk i Almedalen? Ett år innanvalet är svaret ganska förutsägbart och avvaktande och följer de undersökningar som presenterats under våren. Dvs. vård, skola och integrationsfrågor.

En reflektion kan vara att utrymmet för nyfikenhet ökar där digitaliseringen och begreppen kring denna skapar nya sammanhang där bl.a. näringslivet kopplas samman med offentlig verksamhet på nya oförutsägbara sätt. Ett exempel som redovisades av Bring där Bring och Ragn Sells samverkar med att samma bil levererar varan och återtar avfallet vid samma tillfälle.  Initiativet kom från Stockholms stad.

-Ulf Tengroth, managementkonsult