Älska era svagheter

Alla verksamheter borde älska sina svagheter. Rätt hanterade har de potential att göra verksamheten effektiv och uppskattad hos både kunder och medarbetare. Att undvika dem leder förr eller senare till fördärv.

All utveckling kräver åtminstone tre komponenter:
– God kunskap om vad som är viktigt för verksamheten
– Iver att identifiera förbättringsområden
– Förmåga att utveckla och förändra sig

Affärsdrivande företag är måna om sina varumärken. I en allt mer värderingsdriven värld och med snabb mediaspridning är anseendet, på goda grunder, nära kopplat till framgång. Tendensen är den samma även för många offentliga verksamheter. Marknadsstrategin begränsas sällan till den externa kommunikationen. Varumärket vårdas ofta lika omfattande internt. Det är inte oproblematiskt.

Särskilt inte om det leder till att faktiska problem sopas under mattan.

Det är inte sällan jag kommer i kontakt med verksamheter som vill stärka sin utvecklingsförmåga, men som samtidigt inte vill blottlägga befarade svagheter. Det är ju tyvärr ett moment 22.

Utan insikt om vad som är viktigt kan verksamheten inte identifiera betydelsefulla förbättringsområden – Men utan en önskan om att identifiera förbättringsområden finns inga förutsättningar alls för utveckling.

Varumärkeslogiskt hänger det inte heller ihop: en verksamhet utan självmedvetenhet som inte vågar utreda sina egna utvecklingsbehov, kan varken utveckla sig eller leva upp till sin egen interna marknadsföring. Anseendet kommer förr eller senare att rasa. Ofta rasar det inifrån och ut, med förlusten av de viktigaste medarbetarna.

En verksamhet med självförtroende behöver inte förlita sig på intern marknadsföring. Genom att aktivt söka och identifiera betydelsefulla förbättringsområden, och förbättra dem, skapas ett positivt momentum. Äkta lojalitet, hos både medarbetare och kunder, skapas genom att ta svagheterna på allvar och ständigt bli bättre.

Därför borde alla företag och verksamheter älska sina svagheter – inte försöka sopa dem under mattan.