Digitalisering och arbete i Almedalen 2016

Solen skiner, fåglarna kvittrar och almarna grönskar. Och Visbys innerstad har för snart femtionde året invaderats av politiker, makthavare, representanter från bolag kommuner, landsting och regioner, privatpersoner med flera. Det går knappt att gå en meter utan att se någon ”kändis” (typ Marcus Oscarsson eller Belinda Olsson), få en gratis penna eller springa rakt in i ett spännande seminarium.

Hela staden kokar av erfarenhet, kunskap och framtidsförhoppningar. Vis av erfarenhet från förra årets Almedalsvecka, vilken också var min första, har jag förberett noga vilka seminarier som jag ska gå på. Tyvärr inser jag mina begränsningar då jag skulle behöva klona mig i minst tolv exemplar för att hinna med allt som jag egentligen skulle vilja. Jag får därför prioritera och bestämmer mig för att satsa på områdena digitalisering, eHälsa samt integration och arbete.

Digitalisering

Hur ska vi kunna förena en modern värld med föråldrade och gammalmodiga system? Vår samhällsutveckling drivs av digitalisering och ger oss möjlighet att förbättra både samhälle och näringsliv. 2011 slog regeringen fast att Sverige ska vara ”bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Vi är långt ifrån där ännu och det är hög tid att agera för att inte tappa gentemot andra länder. Flera organisationer, företag och kommuner behandlar detta ämne och det märks att mycket behöver göras innan regeringens vision är en verklighet. Den digitala transformationen ska inte vara ett tillval utan en självklarhet. Mycket digitalt stöd finns redan framtaget, men det måste användas också!

eHälsa

Digitaliseringen är, som nämnt, viktig och inte minst inom sjukvården kopplat till eHälsa. Kraven från patienterna ökar och att ha åtkomst till sin journal på nätet ses som en självklarhet av många. Regeringen och SKL har gemensamt beslutat att Sverige ska bli bäst i Europa på eHälsa 2025. För att lyckas med detta krävs konkreta handlingsplaner, ett tydligt och proaktivt ledarskap, välfungerande IT-system och inte minst – utbildning för personalen. Även här går debatterna varma och vi bjuds på exempel på aktörer som har kommit långt i sitt arbete men också många goda tankar och idéer hur man kan möta behovet som finns utifrån tanken om patientcentrerad vård.

Integration och arbete

Efter förra årets flyktingvåg har integrationspolitiken och idéer om hur vi hittar arbetstillfällen för våra nya svenskar blivit allt viktigare. En mängd seminarier behandlar detta tema och det märks att det är en fråga som engagerar många. Arbetsmarknad Vuxenutbildning, Göteborgs Stad, höll ett intressant seminarium om hur enklare arbetsuppgifter kan bli viktiga, riktiga jobb. Diskussionerna handlade om hur de som står utanför arbetsmarknaden ska kunna ta sig in, och hur de sedan kan göra stegvisa förflyttningar allteftersom kompetensen ökar. Vi på Ekan Management höll tillsammans med Gullers grupp i ett rundabordssamtal på samma tema. Tolv utvalda personer diskuterade hur vi tillsammans kan skapa arbetstillfällen och öka integrationen. Samtalet bjöd på engagerade diskussioner med en vilja att se lösningar istället för hinder och ett branschöverskridande samarbete.

Efter tre fullspäckade dagar har jag huvudet fullt av ny kunskap och snurrande tankar. Jag ser nu fram emot att lägga mig i hängmattan och fundera på hur jag kan använda mig av mina erfarenheter från årets Almedalsvecka under höstens alla spännande uppdrag! Önskar er alla en trevlig sommar och ser redan nu fram emot nästa års upplaga av Almedalen!