Digitaliseringen som ställer nya krav på stadsutvecklingen

I torsdags släpptes nyheten att Foodora öppnar en darkstore i Stockholm för att med snabbare hastighet än tidigare kunna leverera ännu fler varor ut till sina kunder. Konceptet kan en tänka sig vuxit fram (om inte i allt högre takt) i samband med att Sverige tillsammans med omvärlden fått ställa om sina vanor under pandemin och bli mer digitala. Foodora tar nu sikte på att konkurrera med Amazon, oerhört uppfriskande men vad innebär egentligen denna digitala omställning för fastighetsägaren?

Nya krav för kommersiella lokaler

Konceptet darkstore i sig är faktiskt inte så nytt i världen men har inte riktigt vuxit sig stort i Sverige, även om det kanske inte skiljer sig enormt från en konventionell lagerlokal. En darkstore är en form av logistik- och lagerlokal för e-handel och som ställer krav på hög tillgänglighet till stadens infrastruktur. Foodoras butik ”Foodora Market” kommer att öppna på Södermalm och valet är högst strategiskt för att snabbt komma ut på cykelbanorna och nå sina kunder inom målet på 30 minuter. Vad som är intressant att spekulera i är om den minskade efterfrågan på kontorsmarknaden istället kommer innebära en omställning hos centrala fastighetsägare för att möta den fortsatta explosionen hos e-handlarna med darkstores eller liknande koncept.

Stadsutveckling när vi blir mer digitala

En viktig aspekt är även hur stadsutveckling kommer att ske i samband med att vi privatpersoner blir mer digitala. Fastighetsbranschen kommer att behöva fokusera mycket på stadens befintliga infrastruktur och ha med i beräkningen att deras kunder blir mer digitala, för att kunna möta dessa innovativa aktörer på marknaden. Stadsutvecklingen behöver bli ännu mer proaktiv och snabbfotad när det kommer till våra köpmönster och gärna skapa en nära dialog med företagen som använder staden som sin plattform.

Även bostadsmarknaden kommer att behöva bevaka vad nya tjänster kommer att innebära för deras hyresgäster och bostadsrättsägare. Instabox, som är en stor leverantör av paket, har exempelvis etablerat sig i ett antal bostadshus för att fastighetsägaren har bedömt att det är en tjänst som är viktig för de som bor i huset för att snabbt kunna få hem beställda varor. Matbutiker kör ut dina beställda varor med bil eller cykel och fler andra goda exempel finns redan.

Nya förhållningssätt för att förekomma

Att hålla en hög utvecklingstakt är såklart inte okomplicerat och en fråga som diskuteras mer ofta än sällan. Men för att kunna följa duktiga och drivna entreprenörers innovationstakt behöver även fastighetsägare och kommun spela i samma division. Förutom att företagen behöver hitta sätt att bli mer digitala på behövs även nya digitala lösningar och ett agilt förhållningssätt till den ständiga utvecklingen och digitaliseringen.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk