Förverkliga BIM i fastighetsförvaltning 2016 – ett nyårslöfte?

”Det strålar en stjärna förunderligt blid, i öster på himlen hon står.”

Ett nytt år ligger framför våra fötter och det är det många som blickar framåt. Möjligen blir 2016 året då vi faktiskt håller våra nyårslöften om att börja träna, sluta äta godis, läsa fler böcker, lär oss ett nytt språk osv. Inom fastighetsbranschen är BIM (Building Information Model) en ledstjärna som växer sig allt starkare. Kan BIM i fastighetsförvaltning bli verklighet 2016? Ett nyårslöfte vi gärna följer upp när året är slut.

Förenklat uttryckt är BIM ett sätt att hålla samman alla komponenter och dess information i en fastighet och har på den byggande sidan i fastighetsbranschen länge varit en självklarhet. Vi kan sedan ett antal år tillbaka se ett allt större intresse från förvaltande fastighetsbolag att anamma BIM, åtminstone anammar man en BIM-strategi.

Stjärnan den lyser men inte utan att det finns moln som skymmer i form av utmaningar som gränsdragningsfrågor kring standarder, begrepp, processer, arbetssätt och uppdatering av information. Det finns därför flera mötesforum i Sverige som diskuterar och arbetar med att ta fram gemensamma riktlinjer för BIM i fastighetsbranschen. En av dessa är BIM Alliance.

Ofta förvånas vi av att det enskilda fastighetsbolaget alltför ofta stannar upp i sin BIM-utveckling och att det istället blir en systemfråga eller en fråga om olika ritningsformat. BIM i fastighetsförvaltning är en större fråga än så! Inkludera gränsöverskridande processer, arbetssätt och kunskap kring området och sin egen verksamhet för det handlar ju om rätt information på rätt plats och i rätt tid under en fastighets livscykel. BIM är strategiskt viktigt och därför en ledningsfråga som med rätt användning kan stödja många verksamhetskritiska processer och även generera nytta i kronor och ören.

Nya standarder, format och ny teknik skapar förutsättningar för enskilda aktörer att förverkliga nyttan med BIM och sammanhållen information. Om 2015 var året vi pratade om BIM i fastighetsförvaltning så kanske 2016 är året som vi ser det hända på riktigt. Frågan som vi alla ställer oss är: Vem i fastighetssverige ska vara den ledstjärna som tar täten och visar de övriga vägen?

Ekan Management arbetar dagligen med att förverkliga ambitiösa målsättningar och skapa verklig nytta för företag och organisationer. Så här i början på det nya året vill vi blicka framåt mot en inspirationskväll om BIM som kommer att äga rum senare i vår. Träffen kommer att beröra BIM och hur detta håller på att förändra synen på fastighetens livscykel. Vi får ta del av intressanta och inspirerande föreläsningar om BIM samt konkreta exempel på hur BIM kan användas inom fastighetsbranschen. Inbjudna föreläsare är Jan-Anders Jönsson från BIM Alliance och Johannes Gustafsson, tidigare BIM-handläggare på Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad. Mer information om detta event kommer inom kort.