Kan intelligenta hjälpredor revolutionera vården?

Stora organisationer, framförallt inom industri och e-handel, blir generellt sett bättre och bättre på att införa olika typer av kontrollmekanismer då man insett att ju fler saker som kan gå fel också gör det till slut. Kontrollmekanismerna hjälper till med allt från att kontrollera mängden material som ska in till en fabrik, till att robotars och maskiners förbestämda toleranser inte överskrids. Datorsystem kan också varna ifall någon försöker utföra en otillåten operation, exempelvis att skicka en beställning med ofullständig information.

Vad skulle hända med kvalitetsarbetet i vården om liknande kontrollmekanismer infördes i större omfattning även där? Vi ser en mängd tillämpningsområden. Automatiskt styrda medicinskåp, mer självstyrande teknisk utrustning med förbestämda toleranser för att undvika feldosering, inbyggda varningar och stopp i journalsystem för att viktig information inte ska kunna glömmas, etc. Teknik som utöver säkerhetsaspekten också skulle ge en hårt belastad vårdpersonal en bättre arbetsmiljö och mer tid för patienten.

Vi är övertygade om att såväl industrin som vården har mycket att vinna på ett förstärkt branschöverskridande kvalitetsarbete som möjliggör utbyte av olika kompetenser och erfarenheter. Intelligenta hjälpredor inom vården är bara ett av många exempel. Vi kommer att göra vad vi kan för att knyta våra kunder närmare varandra och ser fram emot att bidra till smarta lösningar för ökad kvalitet inom bägge branscher.

Vad kan du göra?