Motverka stuprören med tydlighet

När ledningen inte lyckas beskriva helheten och förutsättningarna, när kraven och målen blir otydliga och när arbetssätt, direktiv och beslutsvägar inte samverkar – då skapas osäkerhet. Då tenderar vi att vända oss inåt och sluta bry oss om nästa länk i kedjan. En person som jag arbetar mycket med uttryckte det så bra häromdagen:

”När det stormar som mest och cheferna inte kan förklara eller beskriva hur något ska göras så skickar de signalen: fokusera på det DU gör – DITT område”

Hon sa detta uppgivet – därför att effekten av det, om det får pågå för länge, är att verksamhetens värdeskapande flöden slits sönder. Var och en fokuserar på sitt arbete och vill inte hamna i sökarljuset i jakten på flaskhalsar. Men effekten blir just det: Vi blir alla del av en allt trängre flaskhals.

För effektiva flöden krävs att alla bidrar till helheten genom att fokusera på slutresultatet. Helhetsperspektivet innebär att vi måste sätta det totala värdeskapandet före allt – före vår egen prestation ibland. Vårt bidrag måste anpassas till flödet – inte till pinn-statistik eller budgetmål.

Förutsättningarna för detta är tydlighet kring mål och hur de uppnås. Inte minst är det viktigt från ledningens sida att röja vägen fri från hinder och bidra till beslutsformer och arbetssätt som är i harmoni med värdeskapandet. Exempel på dåligheter som skapar osäkerhet och stuprör:

  • Ansvar utkrävs för det okontrollerbara
  • Formerna för beslut ändras kontinuerligt
  • Arbetsprocessen och leveranskraven är inte tydligt definierade
  • Uppenbara flaskhalsar hanteras inte – skulden fördelas kollektivt
  • Ledningen lyckas inte verbalisera sina prioriteringar

Negativa stuprörseffekter är alltså inte alltid en fråga om organisering eller inställning i verksamheten – ofta kan ledningen lösa delar av problemen genom att kritiskt utvärdera de förutsättningar som man själv ansvarar för.