Skapa underverk med den information som finns

Världens samlade datamängd dubbleras var artonde månad. Tanken är hissnande: De senaste 1,5 året har vi producerat lika mycket information som i världshistorien dessförinnan. Utmaningen idag är inte att få information. Utmaningen är att sålla och använda informationen på ett sätt så att den skapar värde. Ritningssystem, ett av fastighetsbranschens kanske mest underutnyttjade systemstöd, är ett exempel på där information, som alltid funnits men sällan använts, nu blir användbar och skapar stort värde för fastighetsbolag och deras kunder.

Ofta hör man suck, pust och stön när det pratas ritningar i fastighetsbranschen. Detta för att ritningar under många år har samlats i pärmar till en mängd som är ohållbar att underhålla och få ut nytta av. Vad de flesta borde känna till är att ritningarna till en fastighet utgör hela grunden till ett fastighetsförvaltande bolags verksamhetsidé – att effektivt förvalta bostäder och lokaler. Ritningarna är ju en avspegling av verkligheten på detaljnivå och det som är basen för verksamheten.

Fastighetsbolag med intresse för att effektivisera har upptäckt att ytor i en ritning kan föras in i fastighetssystemet med standardiserade metoder och utgöra grund för korrekt hyressättning. Genom att tillgängliggöra ritningar i arbetsordern kan en tekniker på plats i fastigheten reparera värmepumpen korrekt eftersom han har den felanmälda lokalens ritning i sin handdator.  Med hjälp av information om planerat underhåll från fastighetssystemet färgläggs ritningar och blir ett slags kritiskt verktyg för att tillsammans med kunden diskutera utvecklingsmöjligheter i fastigheten som kunden hyr. Och med nya kunder scrollar man igenom och tittar på lediga lokaler tack vare att uthyrningsstatusen från fastighetssystemet har uppdaterat det visuella ritningsregistret.

I vår dagliga kamp för att värja oss mot att bli översköljda av information av oklart värde får vi inte glömma att vi med fantasi, klartänkthet och innovationsförmåga troligtvis redan sitter på all den information vi behöver. Om vi använder den rätt kan vi skapa underverk – både för våra kunder och för oss själva.