Stad i förändring

Vid Tyréns FoU-dag på Göteborgsoperan samlades ca 170 personer för att ta del av vad som påverkar stadens attraktivitet. Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Jönköpings Universitet, har tillsammans med professor Richard Florida utvecklat teorier kring den kreativa klassen och städer där dessa människor vill bo. Teorierna berör företag och regioner som strävar efter att attrahera kreativa individer. Charlotta Mellander ställde frågan till publiken om vad som dyker upp i våra huvuden när hon säger ”Jönköping”. De allra flesta i auditoriet svarade ”kyrka och religion”. Men kanske speglade detta publikens snittålder (40+) – återkopplingen som gavs är att eventet Dreamhack sannolikt kommer att bidra till att ge Jönköping en ny image.

Brent Toderian som har en bakgrund inom stadsplanering, framförallt från Vancouver, berättade om vad som har gjort Vancouver till en av världens mest attraktiva städer att bo och verka i – ett resultat som vuxit fram under mycket kort tid i dessa sammanhang räknat (20 år).  Vancouver har funnits med på The Economists ranking  ”The most Livable City” top 10, under flera år.

För att sätta dagens tema i mer praktiskt sammanhang var Jan-Olof Jacke, VD AstraZeneca Sverige, med bland talarna. Han beskrev förutsättningarna som råder för globala företag att attrahera nödvändig forskningskompetens till Mölndal när de bästa har så många förfrågningar och möjligheter att välja från. Jacke lyfte fram vikten av snabbhet och mod i beslutsprocesserna då konkurrensen är stenhård. Varför välja Göteborg framför exempelvis Cambridge eller Washington? ”Det är osannolikt att vi skall kunna hitta de bästa i världen med svenskt pass. Det finns antagligen några smarta utanför Sverige och dom vill vi ha hit.”

Frågan är hur imagen av Göteborg och andra städer byggs och påverkas i förhållande till den höga globala utvecklingstakten, och vilken betydelse det kommer att få för framtida generationer. För egen del är jag övertygad om att vi måste tänka både om och nytt. Vi måste göra det mer anpassat till den nya verklighet som snart blir en annan – för så fort går det. Att skruva en ny mutter på en gammal skruv där gängorna nästan är borta kan kännas naturligt men ger vare sig tryck eller erforderligt värde. Om vi lyfter blicken samtidigt som vi agerar i nuet så har vi möjligheten, förmågan och kunskapen att bli medskapare. Frågan är om vi verkligen vill och vågar.