Utbildning leder inte till verksamhetsutveckling!

I mina uppdrag som föreläsare har jag ofta funderat på vad som händer när en föreläsning eller utbildning är avslutad. De individer jag möter är vanligtvis där för att de behöver utveckling, som ett naturligt steg när verksamheten eller omvärlden förändras. En slutsats är jag dock klar över. Utbildning leder inte till verksamhetsutveckling. Utbildning är en separat process där ett tillstånd av individuell eller kollektiv kunskap höjs genom lärande, reflektion och tillämpning. Verksamhetsutveckling är en annan process.

Problemet är att utbildningen i och för sig behövs som ETT medel vid en verksamhetsutveckling, men att verksamhetsutvecklingen i sig kräver förändringsledning. Förändringsledning innebär i sin tur att det finns en vision om vad vi vill med utbildningen och dess innehåll. Utöver detta krävs motiv för de som ”drabbas” och en belöning för att vilja förändras – ”What’s in it for me? Slutligen krävs resurser för genomförandet och en handlingsplan med projektledning, kommunikation m.m.

Tyvärr saknas ofta mycket av ovanstående. Saknas kompetens kring förändringsarbetet innebär det i princip att de som utbildats lämnas vind för våg och återgår till verksamheten med att göra som de alltid gjort, fast lite klokare. Eller så flyr de fältet vilket utarmar, istället för att utveckla verksamheten, så som det antagligen var tänkt. De problem jag lyfter fram är inte en uppmaning till mindre utbildning. Uppmaningen handlar om att ta till vara den potential som utbildning innebär, genom att bättre hantera den förändringsprocess som verksamhetsutveckling kräver.