Expertområde

Business Analyst-as-a-Service

Var snabbfotade – anpassa till er omgivning

Dagens affärsmiljö kännetecknas av hård konkurrens som utmanar alla organisationers förmåga att förändras. Att förstå problemen, behoven och möjligheterna i din organisation är det avgörande första steget för att säkerställa att du förändrar i rätt riktning och förblir konkurrenskraftig. Med en tydlig förståelse för problemet och dess orsaker kommer du att kunna göra rätt prioriteringar och genomföra de mest effektiva motåtgärderna.

Vår tjänst Business Analyst-as-a-service ger dig de förmågor som behövs för att mobilisera för förändring, slå vakt om era  konkurrensfördelar, och ligga steget före.

”You will never find the solution if you don’t understand the problem you are trying to solve”

Våra Business Analysts

Tjänsten Business Analyst-as-a-service skapar flexibilitet och snabbrörlighet genom kort startsträcka, ett systematiskt tillvägagångssätt och fullt fokus på uppgiften som ska utföras. Våra Business analysts:

  • Säkerställer rätt specialkompetens till respektive initiativ/utmaning
  • Stödjer organisationen att definiera och uttrycka sina behov/problem/möjligheter.
  • Undersöker behoven/problem/möjligheter för att förstå roten till problemen.
  • Identifierar möjliga motåtgärder och översätter dem till effektiva åtgärder.
  • Säkerställer att kraven är tydliga och förstådda av lösningens utvecklare och att lösningen uppfyller de överenskomna kraven.

Snabbt och kundanpassat stöd
Tjänsten Business Analyst-as-a-service är utvecklad på devisen att ingen kan allt, men tillsammans kan vi vara experter i alla frågor. Tjänsten förser er med snabbt och anpassat verksamhetsutvecklingsstöd, med fokus på de tidiga faserna (problemdefinition och lösningsanalys). Beroende på de behov som identifieras kan tjänsten utvidgas för att även inbegripa stöd med utveckling, förändring och implementering.

Business Analyst-as-a-service erbjuder er:

  1. SNABB ONBOARDING – ett minimum med onboarding-aktiviteter. SLA med ledtid till start vid varje avrop.
  2. KOSTNADSEFFEKTIVITET – Ingen tomgångskörning, bara effektiv arbetstid
  3. SKRÄDDARSYDD KOMPETENS – Kompetens och senioritet skräddarsydd för varje enskilt uppdrag.
  4. FÖRUTSÄGBARA ARBETSSÄTT OCH LEVERANSER – Effektiva och kvalitetssäkrade metoder ger enhetliga leveranser.
  5. FÖRUTSÄGNBARA KOSTNADER – Fast pris för problemdefinition och konceptstudier.

Vårt erbjudande
Som avtalskund till Ekan Managements BA as-a-Service kan du med kort framförhållning avropa en Business Analyst för att stötta er med er aktuella utmaning. Kanske behöver du någon som spenderar en dag med att analysera en affärsmässig efterfrågan och formulerar en problembeskrivning? Eller kanske behöver du någon som stödjer dig under hela förstudiefasen i ditt projekt?

Vi har skapat några fördefinierade arbetspaket, men dessa paket kan naturligtvis justeras eller kombineras för att passa dina specifika behov.