Expertområde

Från information till värdeskapande beslutsunderlag

Mycket arbete, men till vilken nytta?
De senaste åren har informationsflödet som möter oss i såväl privatliv som arbetsliv ökat explosionsartat. För chefer och ledningsstödjande funktioner leder denna utveckling ofta till stor frustration över all den tid och kraft som läggs på rapportering. Särskilt då man trots den ökade ansträngningen inte upplever sig kunna lita på informationen och dra nytta av den för analys och åtgärder. Teknikens möjligheter tycks inte finna några gränser. Utmaningen ligger istället i att välja teknik efter behov och att fylla lösningen med relevant information.

“This project is very important to succeed in terms of not only being able to compare apples to apples, but also in terms of making the data easy accessible and understandable among the whole business area.” Joacim Lindoff, Executive Vice President Getinge Infection Control

Fokus på affärskritisk information

Vid ett överflöd av information följer ofta en vånda med att välja, och därmed också välja bort, av rädsla för att missa något. Ändå är det just det som krävs för att synliggöra den affärskritiska information som ledningen behöver för att kunna fatta insiktsfulla beslut. Alltför många organisationer bär med sig erfarenheter från misslyckade BI-projekt. Många gånger på grund av ett förhastat förarbete och lösningar som inte motsvarar verksamhetens behov och förväntningar.

Förarbetet är A och O
Vid byggande av en behovsanpassad lösning som möjliggör värdeskapande beslutsunderlag krävs ett grundligt förarbete för att inte låsa in sig i felaktiga strukturer. Ledningens engagemang är avgörande för att säkra att lösningen byggs utifrån ett verkligt behov. De ledningstödjande funktionerna spelar därtill en oerhört viktig roll för att säkerställa kvalitet med avseende på såväl innehåll som funktionalitet.

WEBINAR: BI som det borde vara, och vägen dit

Vårt erbjudande
Som oberoende managementkonsulter hjälper vi din organisation att identifiera era behov och omvandla information till värdeskapande beslutsunderlag.

Arbetet följer i fem övergripande steg där vår roll är att:

  • Bidra med expertis och inspiration
  • Vägleda er under arbetet
  • Agera som tolk mellan verksamhet och IT
  • Fungera som tillfällig resursförstärkning

Uppdraget genomförs i nära samverkan med din organisation samt med de BI-konsulter ni väljer för förverkligande av den tekniska lösningen.