Expertområde

Stärkt konkurrenskraft genom digital transformation

Genom att förverkliga organisationens digitaliseringspotential kan timmar och tjänster sparas samtidigt som personalen slipper enahanda och ostimulerande arbete. Denna tid kan istället användas till värdeskapande aktiviteter eller till att kapa belastningstoppar. Vidare kan kvaliteten i leveranserna ökas genom att minska antalet fel orsakade av manuella hantering. Digitalisering effektiviserar och förbättrar leveranserna genom smartare, mer sammankopplade, automatiserade och intelligenta lösningar.

Digital transformation innebär inte nödvändigtvis att verksamheten måste förändra sin affärsmodell, sina processer eller sin organisation – men det skapar möjligheter att göra det. Oavsett vilken väg man väljer, är det viktigaste att utveckla det som är långsiktigt mest värdefullt för företaget. Genom att använda verifierade modeller och metoder guidar vi er verksamhet genom alla steg med ett systematisk tillvägagångssätt för att säkerställa att ni tar de bästa besluten med era specifika förutsättningar.

Vårt erbjudande:

  • Analysera potentialen för digitalisering i din organisation
  • Identifiera behov och affärsvärde
  • Hitta, kvalificera och prioritera processer enligt välprövade modeller
  • Analysera förutsättningar och konsekvenser av förändringar i er verksamhet
  • Föreslå en plan för att genomföra arbetet
  • Genomför implementationprojekt och aktiviteter enligt roadmapen