Seminarium: Innovativ Styrning med Borås Stad

Att styra med årlig budget är inskrivet i lag och rutin i de flesta organisationer. Det är också något av det viktigaste som lärs ut inom området ekonomistyrning på universitet och högskolor. Men är styrning med budget verkligen det bästa sättet att styra den komplexa verksamhet som en kommun utgör? Och i vår alltmer snabbrörliga tid?

Borås Stad bjuder in till seminarium tillsammans med Knut Fahlén, senior managementkonsult och ekonomie doktor på Ekan Management. Knut Fahlén presenterar exempel från sin nya bok, Situationsanpassad ekonomi- och verksamhetsstyrning (Komlitt, 2020) och vanliga hinder relaterade till styrning av offentlig verksamhet. Dessa områden behöver inte bara utvecklas, de behöver även situationsanpassas.

Boken Situationsanpassad ekonomi- och verksamhetsstyrning beskriver utmaningar inom offentlig sektor och hur några viktiga styrprocesser kopplade till budgetprocessen kan utvecklas för ökad effektivitet och tillit. Tillitsbaserad styrning och ledning efterfrågas men hindras av den traditionella budgetstyrningen baserad på misstroende och kontroll. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen behöver situationsanpassas för att inte skapa inlåsningseffekter, onödig byråkrati och utarmning av medarbetare inom offentlig sektor.

Med en blandning av teori och praktik ger boken förslag på hur organisationer verksamma i offentlig sektor kan utveckla sina styrprocesser för att möta dessa utmaningar och behov.

Tid: 2020-10-06 16.00
Plats: Textile Fashion Center eller online

Anmäl dig till att delta på plats på Textile Fashion Center, eller se föreläsningen online.