Coaching och handledning

Konsten att prioritera framtiden
Välfungerande verksamheter som uppfyller satta mål är vårt att eftersträva. Men svaren på hur chefer och medarbetare ska nå dit är inte självklart givna när de dagliga utmaningarna tränger sig på.

Med coaching ges chefen kunskap, verktyg och förhållningssätt som möjliggör ökad proaktivitet i arbetet. Genom att sortera och prioritera i verksamhetens frågor blir det lättare att fokusera på det som är viktigast och som driver arbetet framåt.

Resultatet av coaching är många gånger ökad motivation och fokus, bättre kommunikation, stärkt förmåga att vara konstruktiv,
ökad styrkraft samt större trygghet i sin roll och i möjligheterna att nå uppsatta mål.

Ladda ner exempeluppdrag som pdf

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.