Använd ChatGPT/Generativ AI idag – Vi hjälper er!

Ekan Management erbjuder skräddarsydd utbildning för att hjälpa kunder att maximera nyttan med generativ AI och verktyg som ChatGPT

I dag är redan verktyg för genberativ AI (exempelvis ChatGPT) en kritisk resurs för företag och organisationer som vill förbli konkurrenskraftiga och innovativa. Även om publika lanseringen av GPT 3 (så sent som i november 2022) har minskat det upplevda avståndet till praktisk vardagsnytta av AI, är det fortfarande många verksamheter som står lite handfallna inför de plötsligt förbättrade möjligheterna.

Ekan Management erbjuder en skräddarsydd utbildning i hur generativ AI kan användas för att utveckla arbetssätt, effektivisera värdeskapandet, och framtidssäkra produktivitet och innovation.

ChatGPT: En av flera LLM’s (large language models)

Vi utgår här ifrån ChatGPT eftersom det är den mest kända av de LLM-tjänster som har lanserats under 2023. Den är dessutom lättillgänglig med stor kapacitet helt kostnadsfritt.

Men ChatGPT är som sagt bara ett exempel – Metas LlaMa, Alphabets Bard är andra. De är alla mycket mer än bara pratiga assistenter. De är mångsidiga resurser som kan användas för en mängd olika uppgifter inom alla verksamheter, förutsatt att användaren besitter rätt förmåga.

Värdeskapande med generativ AI

För företag och organisationer som omfamnar AI-baserade arbetssätt kommer belöningen att vara ökad produktivitet och innovation. Dessa AI-verktyg är partners som kan arbeta dygnet runt, som aldrig blir trötta och alltid är redo att bidra till verksamhetens framgång.

Vår utbildning fokuserar på att hjälpa företagsledare och högsta ledningen att förstå hur ChatGPT kan användas för att skapa värde i deras organisationer. Här är några sätt:

1. Beslutsstöd:

ChatGPT kan leverera snabb, kostnadseffektiv och relevant information för att stödja strategiska beslut. Genom att formulera rätt frågor och prompts kan användarna få insikter som tidigare krävde omfattande forskning.

2. Kundinteraktioner:

ChatGPT kan användas för att automatisera och förbättra kundtjänst och support. Den kan svara på vanliga frågor, lösa problem och till och med hjälpa till med skapandet av personliga kundupplevelser.

3. Kärnfulla rapporter:

Med rätt input kan ChatGPT generera komplexa rapporter, sammanfattningar och analyser på begäran, vilket sparar tid och resurser.

4. Utkast till texter:

Genom att utveckla relevanta prompts i ett bibliotek kan ChatGPT skapa välskrivna texter inom de allra flesta områden helt enligt verksamhetens krav på karaktär och tonalitet.

5. Idégenerering:

Använd ChatGPT som en kreativ partner för att generera nya idéer och innovationer.

Vi erbjuder kunskap och vägledning

För att dra full nytta av ChatGPT krävs en övergripande förståelse för hur tekniken fungerar och en utvecklad kunskap om hur man formulerar effektiva prompts och instruktioner. Dessutom kan ChatGPT kombineras med annan funktionalitet i de vanliga Office-programmen som skapar enorma möjligheter till effektivitetsförbättring. Samtidigt finns risker, inte minst kopplat till informationssäkerhet som också måste hanteras. Vår utbildning fokuserar på att utrusta deltagarna med dessa färdigheter så att de kan maximera ChatGPT:s potential.

Utbildningen introducerar AI och GPT på grundläggande nivå, och tillsammans definierar vi förväntningarna på er nya resurs. Därefter utvecklar vi deltagarnas förmåga att skapa effektiva prompts. Om ni vill skapar vi även upp grunden för ert promptbibliotek.

En kund har sa följande efter att de hade haft besök av Hugo Bluhme:

”Före utbildningen visste vi knappt något om att använda AI i jobbet, och det var lite skrämmande. Efter utbildningen känns det som att vi alla är på samma sida, redo för det spännande äventyret med AI som verktyg. Enorm skillnad, men framförallt en massa ny värdefull energi!”

Kontakta oss på Ekan Management för skräddarsydd utbildning och rådgivning för er verksamhet. Vi är här för att hjälpa dig att forma morgondagens verklighet.