Målstyrning för ökad effektivitet och kvalitet i offentlig service

Vad läggs budgetpengarna på egentligen?
I många kommuner och landsting upplever både politiker och tjänstemän att styrningen inte fungerar tillräckligt effektivt. Ofta finns en önskan om att på ett bättre och tydligare sätt kommunicera till invånarna vad de får för sina skattepengar. För mycket fokus läggs ofta på förhandlingar om pengar och för lite fokus på vad resurserna ger för effekt.

En levande målstyrning är ett framgångsrikt sätt att skapa en effektiv verksamhet av hög kvalitet. Tyvärr brister styrkraften i många organisationer idag då målstyrningen inte når ut hela vägen från de politiska företrädarna till den enskilda medarbetarens vardag. Den röda tråden saknas.

Ladda ner exempeluppdrag som pdf