Stuck in process?

• Har ni insett betydelsen av värdedrivna processer, men har svårt att se hur de ska få praktiskt fäste i organisationen?

• Har ni försökt att implementera processorienterade arbetssätt, men inte sett de förväntade resultaten?

• Har ni startat ett förändringsarbete men undrar nu hur ni ska lyckas med nästa steg?

Ekan Management har arbetat med processer och värdeflöden ur ett strategiskt och operativt perspektiv i över 30 år. Härigenom har vi utvecklat expertis inom alla delar: Värdedriven processledning, processperspektivet i strategisk ledning, systemsatta processer, processer som bas för utvecklingsarbete, osv. Vi har både kunskapen, erfarenheten och metodiken för att förverkliga era mål genom processutveckling och processorientering.

Ladda ner exempeluppdrag som pdf