Värdegrundspelet

Struktur och kultur som skapar styrkraft

styrkraft I alla organisationer och företag finns en ordning med syftet att beskriva vägen för att nå uppsatta mål. Denna benämner vi ofta som struktur. Strukturen utgörs av bl.a. planer, förord- ningar, regelverk och policys – interna eller externa.

För att uppnå styrkraft i en organisationen är strukturen viktig, men långt ifrån tillräcklig. Det krävs även en medvetenhet kring hur organisationens kultur samspelar med strukturen då det är helheten som vägleder chefer och medarbetare i såväl vardagliga som strategiska beslut och handlingar.

Antaganden, beslut och agerande

Organisationens kultur uttrycks genom de antaganden, beslut och agerande som chefen eller medarbetaren väljer för att lösa en situation, ett problem eller dilemma, där strukturen inte ger vägledning. Som guide för våra beslut och handlingar tar vi medvetet eller omedvetet stöd i våra värderingar där den rådande kulturen är avgörande.

Värdegrundspelet stödjer individer, grupper och hela organisationer i att synliggöra den gällande kulturen och dess förhållande till strukturen. Utifrån vardagsnära exempel som är anpassade till er organisation och vardag öppnar vi upp för insikter och diskussioner som skapar förutsättningar för förändring.

Ladda ner exempeluppdrag som pdf