Värdegrundspelet

Struktur och kultur som skapar styrkraft
I alla organisationer och företag finns en ordning med syftet att beskriva vägen för att nå uppsatta mål. Denna benämner vi ofta som struktur. Strukturen utgörs av bl.a. planer, förordningar, regelverk och policys – interna eller externa.

För att uppnå styrkraft i en organisationen är strukturen viktig, men långt ifrån tillräcklig. Det krävs även en medvetenhet kring hur organisationens kultur samspelar med strukturen då det är helheten som vägleder chefer och medarbetare i såväl vardagliga som strategiska beslut och handlingar.

Ladda ner exempeluppdrag som pdf