Eva Håkansson

Eva Håkansson har en lång och bred erfarenhet som chef i offentliga verksamheter, bland annat som kommunal näringslivschef, kommundirektör och generaldirektör. Dessa roller har gett henne en djup och bred erfarenhet i ledarskap och förändringsarbete i politiskt styrda organisationer.

Eva är socionom i grunden och efter en inledande period som socialarbetare började hon allt mer fokusera på strategiarbete och utveckling för helheten i kommuner och statliga myndigheter. Idag arbetar Eva som senior managementkonsult i uppdrag som berör förändringsledning av offentliga verksamheter, som utvecklingsstöd och interrimsuppdrag som tillfällig chef.