Anna-Carin Håkansson

Anna-Carin Håkansson har en master i pedagogik från Göteborgs Universitet med kommunikation, grupprocesser och ledarskap (UL-handledare/Försvarshögskolan) som kompletterande ämnen. Hon arbetar sedan 2004, med utbildning och utveckling inom verksamheters samtliga nivåer. Under sina år har hon arbetat med de flesta branscher: produktion, bygg, hotell & restaurang, IT- och teknik, ekonomi, hälso- och sjukvård.

I uppdrag för Ekan arbetar hon med coachning, kommunikation, teamutveckling, ledarutbildning, som syftar till personlig utveckling och därmed verksamhetsutveckling. Utbildningsinsatserna omfattar såväl chefer som medarbetare. Ord som ofta förknippas med Anna-Carin är tillit, kompetens och entusiasm.