Ulric Rudebeck

Senior konsult med djup och bred erfarenhet av strategisk visionering, ledningsgruppsutveckling samt chefshandledning. Ulric har även publicerat böcker inom ämnena. Ulric levandegör sina uppdrag genom grafisk facilitering och skapar på så sätt klargörande och gemensamma bilder för deltagarna. Ulric har en omfattande erfarenhet som chef i privat och offentlig verksamhet och verkar idag  som konsult både nationellt och internationellt.