Julia Viklund

Julia är en erfaren mangamentkonsult inom strategi och verksamhetsstyrning med en bakgrund inom ekonomi, HR och system. Hon engageras främst av frågor gällande utveckling och förbättring inom organisationsutveckling, projektstyrning och systemimplementationer primärt affärssystem och BI-lösningar. Där styrning möter förverkligande i form av mötet mellan verktyg och människor agerar Julia ofta som en brygga i rollen som projektledare eller strategiskt bollplank/stöd för förändringsansvarig.

Julia drivs av ständig förbättring och ser möjligheter som föds i utmaningar. Genom tillit, transparens och struktur bygger hon relationer som skapar förutsättningar för gemensam utveckling. Julia ingår i Ekans team av experter inom dynamiska styrmodeller, Beyond budgeting och medverkar även i CFO-office.

Julia är utbildad civilekonom med inriktning på management och strategi, certifierad projektledare inom både traditionella och agila metoder, samt styrelseutbildad.