Rikard Olsson

Affärsområde CFO Office

Rikard har en gedigen erfarenhet av utveckling av styrmodeller och ledningsprocesser, bland annat från sin tidigare roll som chefscontroller på AstraZeneca. Han är idag en efterfrågad talare vid konferenser och seminarier där han utmanar hur vi leder och styr våra företag och organisationer, ofta med rubriker som Beyond budgeting/Dynamisk styrning, och Future Finance.

Rikard har förmågan att göra det svåra enkelt, och delar gärna med sig av sina internationella erfarenheter. Rikards uppdrag omfattar framförallt verksamhetsanalyser, utveckling av nya styrmodeller och utveckling av shared servcie med fokus ekonomifunktioner. Han har lång branscherfarenhet av läkemedel, sjuk/hälsovård och fastighet. Rikard är VD för det internationella konsultnätverket Beyond Budgeting Advisory sedan 2018.

.