Susanna Lagersten

Susanna har lång erfarenhet från stora och komplexa organisationer och är specilist inom projektledning, kvalitetsindikatorer och datadrivet förbättringsarbete, verksamhets- och organisationsutveckling, ledning och styrning, samt utbildning av ledare, chefer, medarbetare och team i kvalitets- och förbättringsarbete. Hon har en fil. kand. i beteendevetenskap med inriktning miljöpsykologi, Executive MBA, samt är utbildad coach för grupp, individ och ledare.