Dynamisk Styrning Göteborg

Ämne/Tema:

Vi på Ekan Management tror på att gemensamt utforma nya synsätt och metodiker för effektiv styrning av morgondagens verksamheter. Vi lever i en dynamisk och spännande tid. Inte minst när det gäller verksamhetsstyrning. Stora som små förändringar i vår omvärld ställer nya krav på oss. Vi behöver vara lyhörda och agila för att snabbt kunna anpassa oss och ändra kurs.

I detta nätverk diskuterar vi olika ämnen som tex; Utveckling av budget- och prognosprocesser, Trender och koncept inom ekonomi- och verksamhetsstyrning, Erfarenheter av olika systemleverantörer, Medarbetare och motivation, Mål och indikatorer.

Vi utbyter tankar och idéer för att tillsammans utmana gängse styrmodeller. Vår förhoppning är att både inspirera och ingjuta handlingskraft.

Primär målgrupp/deltagare:

CFO, Ekonomichef eller Controller

Plats/Stad:

Göteborg

Träffar per år:

3-4 st

Nya medlemmar:

Ja, vänligen kontakta vår faciliterare

Nätverksfaciliterare:

Helena Karlsson