Affärsområdeschefer! Delta i vår nya studie om Business Controllerrollen

Under hösten genomförde Ekan tillsammans med HandelsConsulting en enkätstudie bland Business Controllers i Svenska företag. Frågorna handlade om hur BC:s uppfattade sin roll och hur den utvecklas, både avseende hur de själva tyckte att den borde utvecklas och hur de tror att den faktiskt kommer att utvecklas framöver.

Nu genomför vi en uppföljande studie där vi ställer motsvarande frågor om BC-rollen till Affärsområdeschefer och motsvarande. Den här gången vill vi veta vilket stöd mottagarna (beställarna, kunderna) av Business Controllers arbete upplever att de får, vilket stöd de anser att de borde få och vilket stöd de tror att de faktiskt kommer att få framöver.

Vi vill gärna nå dig som idag är mottagare/beställare/intern kund av Business Controllers arbete. Du kan bidra till att skapa en bild av nuläge och utvecklingsbehov genom att delta i vår enkätstudie. Alla som deltar får också exklusivt ta del av vad studien kommer fram till.

Fyll i detta Formulär så skickar vi en unik länk. Vi behöver ha din anmälan senast 15 december 2011. Uppgifterna används enbart för enkäten. De sparas inte och säljs naturligtvis inte vidare!

Resultatet kommer också att presenteras vid ett webinar den 13 mars 2012, i samband med konferensen Verksamhetsstyrning 2.0.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk