Agil och digital – Välkommen till höstens rundabordsamtal

Nu när höstmörkret smyger sig på ger vi dig chansen att tillsammans med branschkollegor fylla på med energi och inspiration genom att delta i ett av Ekan Managements uppskattade rundabordssamtal. Utöver ett inspirerande och involverande samtal bjuder vi också på en god och näringsrik frukost.

I rundabordssamtalet kommer vi tillsammans utmana gällande tankesätt och identifiera de möjligheter som uppstår när vi inkluderar agila och digitala arbetssätt i verksamheten. Samtalen leds av en moderator från Ekan Management som utifrån sin dagliga kontakt med marknaden, och kunskaper inom den agila och digitala utvecklingen, delar med sig av sina erfarenheter. Höstens samtal fokuserar på följande områden.

–  Project Management Office (PMO)

–  Nätverkande och värdeskapande inköp

–  Från information till värdeskapande beslutsunderlag

Anmälan görs till ekan@ekan.com. Deltagande är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat till 10 per tillfälle.

 

Project Management Office (PMO)

Ett modernt PMO skapar stora möjligheter till ökat strategiskt fokus, anpassning till omvärlden och omfördelning av resurser till där de gör mest nytta. Lucas Rolfsson, med stor erfarenhet av att etablera och driva PMO inom olika verksamheter leder detta samtal om utmaningar, möjligheter och lösningar för morgondagens PMO.

Tid och plats: Tisdag 6:e november klockan 08:00-10:00, Ekan Managements kontor, Styrmansgatan 2 i Stockholm

Målgrupp: För dig som idag driver/ansvarar för projektportföljer/projektkontor eller arbetar som projektledare och har ett intresse av portfölj- och projektstyrning

Nätverkande och värdeskapande Inköp

Med ökad globalisering, och nya samarbetsformer står dagens inköpsorganisation inför nya utmaningar. Niclas Hjerdin, med mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom inköp från såväl svensk som internationell industri, väcker tankar och diskussion kring utmaningar och lösningar som stärker inköpsfunktionen roll i den strategiska utvecklingen.

Tid och plats: Torsdag 15:e november klockan 08:00-10:00, Ekan Managements kontor, Styrmansgatan 2 i Stockholm.

Målgrupp: CFOs, Business Controllers, Inköpschefer eller motsvarande

Från information till värdeskapande beslutsunderlag

Vid ett överflöd av information följer ofta en vånda med att välja, och därmed också välja bort, av rädsla för att missa något. Ändå är det just det som krävs för att synliggöra den affärskritiska information som ledningen behöver för att kunna fatta insiktsfulla beslut. Rikard Olsson, affärsområdesansvarig inom strategi och verksamhetsstyrning samt erfaren managementkonsult inom området, kommer med utgångspunkt i verkliga case leda detta samtal om hur företag och organisationer kan ta sig från informationsöverflöd till värdeskapande beslutsunderlag.

Tid och plats: Torsdag 29:e november, klockan 08:00-10:00, Ekan Managements kontor, Styrmansgatan 2 i Stockholm

Målgrupp:Ledningsgrupp, CFO, Business Controllers

 

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk