Dags för ett nytt ekonomi- eller verksamhetssystem?

Alla så kallade ”IT-projekt” handlar i slutändan om utveckling av verksamheten. Därför skall verksamheten och dess behov alltid utgöra grunden vid upphandling av ett nytt IT-system. Denna grund bör, för att införandet ska bli framgångsrikt, läggas redan vid framtagande av kravspecifikation och upphandlingsunderlag. Särskilt kritiskt är detta om upphandlingen sker inom ramen för Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), då det ställer högre krav på urvals- och utvärderingsprocessen och då avsteg kan leda till stora ekonomiska konsekvenser.

Helt avgörande för såväl val av system som införande är att involvera alla intressenter i arbetet, från ledningsnivå till slutanvändare.  Frågorna är många. Vilken upphandlingsform ska vi välja? Vilka är målsättningarna? Hur ska systemet stödja arbetsprocesserna? Vilken information ska hanteras i systemet? Vilka rapporter efterfrågar ledningen? I vilket system ska vi följa vi upp mål och ekonomiskt resultat? Hur säkrar vi löpande ekonomiadministration och rapportering samtidigt som vi tänker framåt? Hur ska vi hantera övergången till det nya systemet?

Vi på Ekan har som oberoende konsult lång erfarenhet av upphandling och införande av ekonomi- och verksamhetssystem inom ramen för LOU genom ett stort antal framgångsrika projekt. Just nu projektleder vi, i rollen av kundens ombud, bland annat:

  • Upphandling och införande av nytt ekonomi- och verksamhetssystem,
  • Upphandling och införande av nytt verksamhetssystem inom socialtjänst, vård och omsorg för 15000 användare,
  • Upphandling och införande av stöd för elektronisk fakturahantering och inköp,
  • Genomgång av ekonomimodell samt upphandling och införande av faktureringssystem,
  • Uppbyggnad av hela IT-miljön från grunden för ett av Sveriges största fastighetsbolag,
  • Upphandlar och implementerar ett nytt ekonomisystem för en av Sveriges största fastighetsägare,
  • Utveckling och implementering av Enterprise Datawarehouse (EDW) samt upphandling och implementering av nytt CRM för ett av Sveriges största elnätsbolag,
  • Införande av nytt verksamhetssystem inom vårdsektorn,

Kontakta Ekan om du är intresserad av mer information om hela processen från kartläggning till införande av ett nytt system samt om upphandling enligt LOU.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk