Digital revolution och styrning med tillit

Vi på Ekan Management tog som vanligt möjligheten att vara med när Myndighetssverige samlades för att inspireras på temat ekonomistyrning i staten. Extra roligt i år var att möta våra kunder med beskedet att vi nu är ett av få managementkonsultbolag som via ramavtal med Kammarkollegiet har möjlighet att hjälpa Sveriges myndigheter och statliga bolag med många av de utmaningar och möjligheter som diskuterades under dagen.

Förmiddagen gick i digitaliseringens tecken och handlade både om digitala visioner kring exempelvis e-hälsa och medborgarinteraktion, men också om utmaningarna och vikten av att verka för att de it-politiska målen ska nås. Digitaliseringskommissionen presenterade bland annat de sex strategiska områden som de anser bör prioriteras i digitaliseringspolitiken då de utgör områden som har och kommer ha betydelse för samhällets digitalisering under överskådlig tid.

Deltagarna fick också ta del av både exempel och erfarenheter från Arbetsförmedlingen och Skatteverket, två myndigheter som arbetar med att öka den digitala interaktion för att skapa bättre service och tillgänglighet samtidigt som interna processer effektiviseras. Flera föredrag under dagen handlade om något som Ekan Managements konsulter ofta kommer i kontakt med – svårigheten att gå från ord till handling och leda verksamheten i de förändringsprojekt som digitaliseringen medför såväl avseende rutiner, arbetssätt som styrning och ledning.

Ett viktigt tema under dagen var ”Styra med tillit” kopplat till den tillitsreform som regeringen lyfter fram som handlar om att styrning av myndigheter ska baseras på tillit och förtroende. Vi på Ekan Management ser mycket positivt på att styrningsfrågor i staten diskuteras på detta sätt. Vi har sedan starten arbetat för att styr- och ledningsmodeller ska genomsyras av tillit, förtroende och transparens. I rollen som representant för Beyond Budgeting Institute (www.bbrt.org) samverkar vi med en rad företag och organisationer för att utveckla både synsätt och styrmodeller i denna riktning.

Även i år fick vi många intressanta samtal i vår monter och många av dem handlade om just dynamisk styrning av statliga myndigheter och bolag. Vi mötte också ett stort intresse för att fortsätta arbetet med att utveckla ekonom-/controllerrollen och att stödfunktioners arbetssätt behöver förnyas. Vi på Ekan Management ser fram emot att fortsatta arbetet med att hjälpa våra kunder att utvecklas nom dessa områden.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk