Digitalisering kräver expertkunskap inom inköp

Digitalisering och robotisering är i dag självklart inom privat såväl som offentlig sektor. De flesta organisationer vet att de behöver arbeta med frågor kopplat till digitalisering, men alltför få organisationer vet var de ska börja för att lyckas.

För att ytterligare stärka vårt kunderbjudande inom området har Ekan Management under 2018 rekryterat inköpsexperter såsom Niclas Hjerdin och Maria Lilja. Tillsammans har de gedigen erfarenhet kopplat till inköp och digitalisering inom offentlig service såväl som svensk och internationell industri. Under veckan deltog de på eförvaltningsdagarna i Stockholm för att dela med sig av hur vi på Ekan Management hjälper organisationer med digitalisering och inköp.

Vi tackar för alla engagerade och viktiga samtal och ser fram emot att stödja nya och befintliga kunder i arbetet med att skapa morgondagens verklighet.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk