Digitalisering och e-tjänster för ökad kvalitet

Den 3-5 november deltog Ekan Management, som utställare och seminarievärd, vid KvalitetsmässanSvenska Mässan i Göteborg. Årets mässa präglades av den pågående flyktingkrisen i Sverige och Europa men också av diskussioner och lösningar för ökad kvalitet genom digitalisering och e-tjänster.

Samtalen i vår monter visade på ett stort intresse för hur en organisation kan få digitala lösningar på plats och fungera effektivt. I samarbete med våra kunder från Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad och Nacka kommun, arrangerade Ekan Management två välbesökta seminarier kring utveckling av processer och roller i samband med nya IT-system och den moderna och proaktiva stödfunktionen.

Ledarskap inom vården var ett annat ämne på seminarieprogrammet som lockade många deltagare. Här lyftes utmaningar fram i form av demografiska förändringar, knappa resurser och hårt pressade chefer och medarbetare. Utmaningar som omfattar utveckling av såväl övergripande styrmodeller och ledningsstöd som operativa verksamhetsprocesser och ändamålsenliga IT-lösningar. Bland deltagarna talades det även om kvalitet i mötet med den äldre. Detta perspektiv måste få ett större fokus för att säkerställa att det som utlovas i styrdokument, värdeord och ledarskap verkligen tillämpas.

Sammanfattningsvis fick vi uppleva tre mycket givande dagar med många intressanta samtal med såväl gamla som nya bekantskaper.

Om du är intresserad att höra mer om de seminarier vi arrangerade under mässan kontakta:

Den moderna och proaktiva stödfunktionen – Evelina Kambre Öberg, 08-5224 9151.

Utveckling av processer och roller i samband med nya IT-system – Christoffer Mathiasson, 031-761 60 23.

Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa inom området verksamhets- och samhällsutveckling. Årets upplaga lockade cirka 5900 mässbesökare.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk