Effektiv ledning och styrning med stöd av BI

Den 13 november bjuder Precio in till ett inspirerande och kostnadsfritt frukostseminarium i Stockholm. Ekan Managements Rikard Olsson finns med som gästtalare under rubriken: Från information till värdeskapande beslutsunderlag.

Seminarieinnehåll:

Från information till värdeskapande beslutsunderlag
Oförutsägbarhet och ökad marknadskomplexitet ställer allt högre krav på företag och organisationer att agera snabbare på nya förutsättningar. Samtidigt växer informationsflödet explosionsartat och teknikens möjligheter tycks inte finna några gränser. Hur ska vi kunna hantera all denna information och dra nytta av den för en effektiv ledning och styrning av verksamheten? Vid denna presentation beskriver Rikard Olsson, Ekan Management, hur du och din organisation tar er från informationsöverflöd till värdeskapande beslutsunderlag.

Vägen till ett framgångsrikt BI-projekt
Med utgångspunkt i verksamhetens behov och utmaningar ser många enbart den tekniska lösningen som vägen till beslutsunderlaget. För att möjliggöra ett värdeskapande beslutsunderlag krävs en kartläggning av affärskritiska begrepp och informationsstruktur. Det i många fall grundläggande problemet är bristande datakvalitet – ostrukturerad information, bristande validering etc. Tomas Bark, PrecioPrecio, beskriver vägen till ett framgångsrikt BI-projekt, som ger dig möjligheter att med korrekt informationsbas skapa analysunderlag i form av prediktiva analyser, scenarios samt realtidsanalyser.
 

För mer information och anmälan följ länken:
http://www.precio.se/bi-frukostseminarie-hosten-2014/.

 

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk