Effektivare hantering av felanmälan hos Mimer

Ekan Management har fått förtroendet att stödja Bostads AB Mimer i arbetet med att utveckla och effektivisera hanteringen av felanmälningar. Projektet omfattar kartläggning och förberedelser samt driftsättning av ett helt nytt felanmälankoncept. Effektmålen som Mimer vill uppnå:

  • Ännu bättre service till hyresgäster
  • Effektivare organisation
  • Utökad kontroll över fastighetsbeståndet

Mimer är ett fastighetsbolag med drygt 11 000 lägenheter och 120 medarbetare, helägt av Västerås stad. Huvuduppgiften är att förvalta, producera och utveckla bostäder samt medverka i utvecklingen av bostadsområden och stadsdelar där företaget äger fastigheter.

Ekan Management har sedan starten 1985 kontinuerligt arbetat med fastighetsfrågor, inom bostads- och lokalfrågor för offentlig och privat sektor. Genom åren har Ekan engagerats i ett flertal projekt med målsättningen att utveckla och forma felanmälankoncept med syfte att skapa kundvärde och gynna ett långsiktigt underhåll av fastigheter.

Kontaktperson Bostads AB Mimer: Gunilla Pennanen, Teknikchef, gunilla.pennanen@mimer.nu

Kontaktperson Ekan Management: Christoffer Mathiasson, Chef Affärsområde fastighet, christoffer.mathiasson@ekan.com

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk