Effektivitet och utveckling inom kommuner och landsting

Den 20-21 augusti ställde Ekan Management ut på KOMMEK på nya MalmöMässan. KOMMEK är en av Sveriges största mötesplatser för kommuner och landsting/regioner, med fokus på ekonomi, kvalitet, ledning och styrning. Cirka 2500 personer besökte mässan.

Ekan Managements paroll under mässan var ”Vi ökar er effektivitet”, ett tema som gick som en röd tråd bland både besökare och seminarier. Många deltagare beskrev att de behöver öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheten samtidigt som resurserna är oförändrade. För att klara detta krävs god uppföljning för att säkerställa att rätt saker görs, och att de görs på rätt sätt.

Ett annat ämne som diskuterades flitigt på mässan var hur ekonomrollen utvecklas och vilka krav på ökad kompetens som denna förändring ställer. Mer fokus ligger idag på strategi och analys än på uppgifter av bokföringsmässig transaktionskaraktär. Sedan 2010 har Ekan Management utbildat ca 800 ekonomer i utbildningen ”Ny ekonomroll – ekonomen som analytiker”, de senaste åren i samarbete med KEF (Föreningen Sveriges Kommunalekonomer). Många kursdeltagare besökte vår monter och fler utbildningar planeras både under hösten och under nästa vår. Läs mer i KEF:s öppna utbildningsprogram, www.kef.se.

Regeringens satsning på sammanhållen vård för de mest sjuka äldre var också ett ämne som väckte intresse och som diskuterades vid flera seminarier, bland annat innovationer för framtidens vård och omsorg. Allt fler lever längre och har behov av olika stödinsatser men resurserna riskerar att inte räcka till. Genom att öka användandet av tekniska hjälpmedel får de äldre förutsättningar att dels bo kvar hemma längre, och dels behålla känslan av att klara sig själva.

Folktandvården i Västra Götalandsregionen, som samarbetar med Ekan Management, höll i ett lunchseminarium om hur utvecklingsarbete och konkreta förbättringsresultat hänger ihop. De har sedan 2011 arbetat med att öka förändrings- och utvecklingsförmågan i organisationen, ett arbete som har resulterat i en lärande organisation som leds av utvecklingsinriktade ledare och medarbetare.

Många nya kontakter har skapats under dagarna och intressanta diskussioner har förts. Vi på Ekan Management ser fram emot att fortsätta att hjälpa kommuner och landsting att utvecklas, och hjälpa till med att öka effektiviteten i den offentliga välfärden!

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk