eHälsalyftet stärker den digitala kompetensen

Stockholms läns sjukvårdsområde, Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, St Eriks ögonsjukhus, Södertälje sjukhus och Södersjukhuset har beviljats stöd från Europeiska socialfonden för att bedriva ett projekt inom området digital kompetensutveckling inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg. Projektet eHälsalyftet syftar till att höja och vidareutveckla medarbetarnas kompetens avseende eHälsa, och pågår fram till 31 december 2018.

Kompetensutvecklingen sker genom medarbetarledda dialogseminarier i en nätverksmodell med tvärprofessionella grupper. Genom modellen hoppas projektet på att sprida kunskap och förståelse mellan olika yrkeskategorier och på så sätt skapa ett mer resurseffektivt och patientsäkert arbetssätt kopplat till eHälsa. Ekan Management finns med som lärande utvärderare under projektet, i syfte att hjälpa projektet att nå sina mål.

Digitaliseringen inom hälso- och sjukvården medför nya möjligheter men ställer även krav på nya arbetssätt och kompetens i användnigen av digitala verktyg och tjänster. För den enskilda medarbetaren kan det innebära en utmaning att följa med i utvecklingen. Det är därför viktigt att vi kan skapa förutsättningar för kompetensutveckling för våra medarbetare” säger Maria Persson, projektledare eHälsalyftet. ”Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Ekan de kommande åren, och det känns värdefullt att ha en extern part att bolla med”.

Ekan Management har många års erfarenhet av lärande utvärdering/följeforskning och har medverkat som utvärderare vid en rad projekt, både i Västsverige och i Stockholmsområdet. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med ESF-rådet och eHälsalyftet, och stötta projektet i att uppnå önskade resultat.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk