Ekan – Årets vinnare av SMK Award in Consulting Excellence

Vid branschföreningen Svenska Managementkonsulters 50-årsjubileum tilldelades Ekan Management ett pris för det bäst genomförda managementkonsultuppdraget. Utmärkelsen är för oss ett kvitto på att Ekans kundlöften, utmana, involvera och förverkliga, skapar konkret kundnytta i våra uppdrag.

Vinnande konsultuppdraget utfördes tillsammans med Närhälsan i Västra Götalandsregionen, en organisation med 104 vårdcentraler, 6000 medarbetare och cirka 100 vårdcentralchefer.

Konsultuppdraget utvecklade tillsammans med kunden våren 2016 ett pedagogiskt verktyg för att öka förståelsen för vilka faktorer som driver intäkter och kostnader på en vårdcentral. Verktyget gör det möjligt för chefer och medarbetare att på ett enkelt och pedagogiskt sätt förstå och diskutera kopplingen mellan ersättningssystem och verksamhetens intäkter och kostnader.

Ekonomichef och projektbeställare Per Nyström kommenterar resultatet:

 – Modellen har tagits emot mycket väl av verksamhetscheferna. Den ger en ökad förståelse för hur man genom verksamhetsnytta också kan uppnå en god ekonomi. Ekonomi är en spegling av verksamheten. Modellen används bl.a. i utbildning av chefer och vi är övertygade om att den kommer vara en viktig komponent i ett ökat affärsmannaskap.

Vill ni veta mer om arbetet kontakta Rikard Olsson, ansvarig för Affärsområde Strategi & Verksamhetsstyrning, eller Petra Lundgren, ansvarig projektledare på Ekan Management.

rikard.olsson@ekan.com, 031-761 60 25

petra.lundgren@ekan.com, 031-761 60 11

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk