Ekan erbjuder lärande utvärdering och följeforskning

En viktig del i all verksamhetsutveckling är utvärdering och uppföljning av uppsatta mål. Traditionell utvärdering görs vanligtvis efter ett genomfört projekt. Följeforskning/lärande utvärdering sker däremot kontinuerligt under projektets eller processens gång, med löpande återkoppling till organisationen och deltagarna.  Utvärderingen fungerar därmed som en kvalitetssäkring och ger goda förutsättningar för att projektet ska kunna nå sina mål.

Vid projekt som finansieras av EU, exempelvis av Socialfonden eller Regionalfonden, ställs ofta krav på att en extern part ska agera följeforskare och stödja projektet med den lärande utvärderingen. Ekans arbetssätt bygger på att vi arbetar tillsammans med projektet utifrån en tydlig rollbeskrivning baserad på tillit och integritet. I rollen som följeforskare/utvärderare agerar vi inte som revisorer eller kontrollanter, utan följer upp och återkopplar med idéer och stöd för att projektet ska nå sina uppsatta mål. Projektets behov och upplägg styr vår metodik och vi arbetar alltid tätt med projektledningen.

Den ömsesidiga kompetensöverföringen mellan Ekans erfarna konsulter och medarbetarna i projekten ser vi som en självklarhet och ger ett mervärde hos alla parter.

Ekan har stor erfarenhet av lärande utvärdering och flera av våra konsulter har utbildats särskilt inom följeforskning enligt EU:s principer för Ongoing evalutation.

Läs gärna mer på vår hemsida:

https://www.ekan.com/sv/startsida/vad-vi-goer/verksamhetsutveckling/foeljeforskninglaerande-utvaerdering.aspx

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk