Ekan håller seminarium kring följeforskning på Spridningskonferensen 27 november

En viktig del i alla projekt är utvärdering och uppföljning av uppsatta mål. Traditionell utvärdering görs vanligtvis efter ett genomfört projekt. Följeforskning, eller lärande utvärdering som det också kallas, sker däremot kontinuerligt under projektets eller processens gång, med löpande återkoppling till organisationen och deltagarna.

Ekan AB har stor erfarenhet av följeforskning och kommer att hålla i ett seminarium om följeforskning på Spridningskonferensen den 27 november. Anna Segerberg och Petter Spanne är managementkonsulter och erfarna följeforskare på managementkonsultbolaget Ekan AB. De kommer att beskriva vad följeforskning är och hur det går till, vilken nytta och mervärde ett projekt kan ha av en extern följeforskare samt vad projekt bör tänka på när det är dags att upphandla följeforskning.

Spridningskonferensen hålls 27-28 november på Svenska Mässan i Göteborg och arrangeras genom ett samarbete mellan Göteborgs Stads projekt Storstadsintegration och Svenska Mässan. Konferensen syftar till att tillsammans lyfta kompletterande projekterfarenheter, skapa dialog mellan pågående projekt och förenkla för nystartade projekt. Målgrupp för konferensen är Projektledare och Projektdeltagare. Finansiärer och Referensgrupper, Konsulter, Utbildningsanordnare, Följeforskare och andra som på olika sätt stödjer projekten, Beslutsfattare som har nytta av att ta del av effekter samt Media.

Ekans seminarium äger rum den 27 november kl 15:15. För anmälan till konferensen, läs mer här

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk