Ekan Management stödjer Regeringens strategi för cirkulär ekonomi

Sveriges regering har tagit fram en strategi för omställning till en cirkulär ekonomi. Detta är ett stort steg som visar på Sveriges riktning och ambition för en långsiktig och hållbar omställning av samhället.  Visionen är ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter behovet av jungfruliga material (ändliga råvaror). Omställningen till en cirkulär ekonomi i Sverige ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030.

”Detta innebär nu ett större tryck på såväl kommuner, offentliga verksamheter och företag i Sverige att hårdare driva en omställningen mot en cirkulär ekonomi och nya affärsmodeller” säger Viktoria Sandström, managementkonsult på Ekan Management.

I vår tid behöver verksamheter sträva efter optimalt nyttjande av sina resurser. I cirkulär ekonomi lever material, produkter och tjänster vidare i ett evigt kretslopp, utan avfall och outnyttjat värde. Ekan hjälper företag och organisationer att utveckla cirkulära affärsmodeller genom innovativa flöden, tjänstefiering och digitalisering. Resultatet är en konkurrenskraftig och effektiv affärsmodell, som med mindre resurser kan skapa ett större värde för konsumenter och bidra till en hållbar och lönsam morgondag, och därefter.

Med mångårig erfarenhet av lyckade förändringsprojekt i kombination med effektiva metoder och nyckelkompetenser inom hållbarhet, material, tjänstefiering och digitalisering hjälper Ekan Management kunder att realisera en cirkulär verksamhet, från en önskan om effektivitet och ett minskat klimatavtryck, till realiserad nytta. Läs mer om hur vi kan hjälpa er organisation.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk