Ekan med Volvo Cars på PDT Europe 2015

Den 13-14 oktober ägde PDT Europe 2015 rum, den här gången i Stockholm. Ekan Managements Hans-Owe Sjöö presenterade Volvo Cars arbete med att samverka bolagsexternt med produktdata i hela utvecklingsprocessen. Presentationen genomfördes tillsammans med Irene Gustavsson, Senior Manager Business Development på Volvo Cars Corperation (VCC).

Automotive branschen är under omvandling mot tätare samverkan för att skapa hävstång för de enorma investeringar som görs i plattformar och drivlinor. På VCC har antalet projekt med externa partners ökat kraftigt de senaste 15 åren. Under denna tid har VCC bytt ägare från Ford Motor company till Geely Holding och komplexiteten har ökat. Hanteringen av produktdata är en av viktigaste aspekterna för att hantera komplexiteten.

Några slutsatser från presentationen:

 • Erfarenheten har visat på den stora betydelsen av involvering och samverkan tidigt i större projekt.
 • Involvering och samverkan bör inte bygga på intern infrastruktur, eftersom flexibiliteten minskar.
 • Stora mängder produktdata för samverkan är nödvändigt då och då. På lång sikt behöver bara en mindre del av denna datamängd sparas.
 • Att bygga bit för bit från grunden har visat sig var den bästa vägen framåt.
 • Molntjänster är tidseffektivt att implementera.

Andra ämnen som togs upp på PDT Europe 2015:

 • The Product Innovation Platform: Where we are and what is missing (CIMdata)
 • Enabling Product Innovation Platforms (Gartner)
 • Unleashing the innovative power within your organization (Kairos Future)
 • Enterprise capabilities for an agile OEM partner (Volvo Group Trucks Technology)
 • Information Exchange Challenges in Supply Chain Lifecycles – moving beyond MCAD exchange (Honeywell Aerospace)
 • PLM to support the Circular Economy (Eurostep)
 • Make PLM fun – the why and how with Gamification (Awesome Group)
 • The Perfect Storm – An opportunity to launch a Total Lifecycle Systems Management Solution (Naval surface warfare center)
 • 3D printing – Opportunites and Threats (Technishe Universität Darmstadt)

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk