Fastigheternas internet

Bland annat på grund av fastigheters specifika egenskaper, men även andra branschfaktorer, verkar det som att fastighetsbranschen nu kommer att gå i bräschen för utvecklingen av styrning och ledning i en uppkopplad affärsmiljö.

Många aktörer i fastighetsbranschen och inte minst många leverantörer är idag förberedda och har utvecklade system för att stödja BIoT – Building Internet of Things, eller ”Fastigheternas internet”. Men huvudfrågan är som alltid: Hur ska vi använda informationen så att vi uppnår målen – Affärsutveckling, effektivisering och ökat värdeskapande för slutanvändaren?

Ekan Management arbetar löpande för att utveckla dessa strategier tillsammans med kunder i fastighetsbranschen. Vi strävar även efter att samla fastighetsbranschens aktörer för att skapa diskussion och sprida kunskap.

Missa inte vårt seminarium på ämnet Den uppkopplade Fastigheten den 6 maj kl 15-17 i Göteborg. Anmäl dig gratis här.

IoT – Internet of Things, eller Sakernas internet på svenska, ändrar på många sätt spelreglerna inför framtiden. Det betraktas som nästa naturliga utvecklingssteg efter tidigare faser som exempelvis utveckling av affärsapplikationer, mobilitet (mobilization) och konsumentilisering (consumerization). IoT har sitt ursprung i kombinationen av M2M (Machine to Machine) och Big data. M2M har använts länge inom industrin där data skickas mellan olika maskiner, behandlas och används för att styra processflöden, helt utan utan mänsklig inblandning. Tekniker för Big data har utvecklats under 2000-talet, inte minst drivet av företag som Google vilka har byggt sina affärer på intelligent insamling och tillämpning av enorma datamängder. IoT är till stor del kombinationen av dessa spår, och hur det används för att förbättra affärsutveckling, effektivisera verksamheten och öka slutanvändarvärdet.

Bland annat på grund av fastigheters specifika egenskaper (fast lokalisering, kopplade till infrastruktur och liknande) verkar det som att fastighetsbranschen nu kommer att gå i bräschen för utvecklingen av styrning och ledning i en uppkopplad affärsmiljö.

Vad innebär det då?

I huvudsak handlar det om att mycket mer än vad som har varit möjligt tidigare nu kan styras och optimeras. Ofta delas det upp i följande huvudområden:
– Säkerhet (brandskydd, övervakning, varningssystem, etc)
– Miljö- och klimatkontroll (flödesvariation, energistyrning och energilagring, elektricitetsstyrning, etc)
– Belysning (belysningsstyrning, nödbelysning och uppföljning, etc)
– Service (stor skillnad beroende på byggnadens användning, men exempelvis hissystem, parkering, ventilation, tvätt, etc.)
– Affärsstödjande system (för affärsfastigheter, exempelvis närvaro, data-analys med koppling till CRM och ERP)

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk